18.03.2017

Alo, stihofiličari! Gdje vas možemo nać? U sjeni kakve krošnje dok vam stihovi prolaze nečujno kroz misli? Ili na glavnom gradskom trgu gdje izvikujete svoje istine, proglašeni luđacima od strane malobrojne publike koja vas uopće i doživljava? Stoje li vaše pjesme na policama ili ih čitaju djeca u školi, na glas, kada prolaze lekcije ritma? Jesu li vaši stihovi uglazbljeni, ili ste ih nagurali na zidove u nekom prolazu? Ili su zgužvani na dnu neke ladice, bez ideje za socijalizacijom...

Danas pričamo o putevima koje pjesma prolazi, da bi došla od mene to tebe, od tebe do mene. I naša je emisija jedan od puteva…