AUDIOMENTARY je početak zapisivanja kulturološkog konteksta jednog podneblja iz ljudske perspektive. 11.01.2017