"KO"

Ambijentalna i sociološki-fantastična ASMR, govorna i (punk) glazbena emisija Sonje i njezinih gostiju, gdje ulazimo u njezin kritički tok misli, koji završava pjesmom za koju dotična smatra u trenutačnom toku istih, da će i misao razjasniti te za trenutak završiti.

Kroz iste putujemo cca 50min do jednog sata te ih bez naknadnog uređivanja donosimo u

njihovom najsirovijem obliku.

Autorica

Sonja "Njec" Hranjec